Eerste Hulp opleidingen

Hoe belangrijk vind jij het als je kunt beschiken over het redden van iemands leven? En.... er kan een moment komen dat anderen jou kunnen of moeten helpen. Het komt dagelijks voor, dat mensen onwel worden en reanimatie zo snel mogelijk toegepast moet worden. Elke seconde telt immers. Het is daarom van onschatbaar belang, dat zo veel mogelijk mensen - eigenlijk iedereen - in staat moet zijn om reanimatie toe te passen. Die mogelijkheid te leren bieden wij je!!

Wat kun je met deze cursus?
Deze cursus, is een beginnerscursus die bedoeld is om een ieder de basale techniek van reanimatie bij te brengen in een makkelijk kortdurende cursus. Die kennis en kunde kun je in noodgevalen kunt toepassen, terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.
Cursus Doel
De cursus is bedoeld om jou op te leiden en te trainen in de technieken van de basale reanimatie overenkomstig de richtlijnen van de Eurpese Reanimatie Raad, zodat jij in voorkomende gevallen op adequate en snelle manier hulp kunt verlenen.

LET WEL: in geval van werkelijke reanimatie heb je aanmerkelijk meer kans van slagen als je ook een AED (defibrillator) kunt inzetten. Deze AED's hangen tegenwoordig in en bij veel gebouwen. Meer weten over training met een AED vind je HIER

Wat heb je nodig om met deze cursus te beginnen?
Mininmum leeftijd 15 jaar

Wat ga je doen in deze cursus?
Cursusdeelnemers leren basale reanimatie overeenkomstig de regels van de Europese en Nederlandse Reanimatie Raad en zijn na deze cursus in staat adeaquate basale reanimatie uit te voeren in die omstandigheden waarin dat nodgi is.

Doelen Uitvoering Vaardigheden
Om de BLS Provider cursus met succes af te ronden, tonen de deelnemers na deze cursus vaardigheid en zelfvertrouwen bij alle facetten van de basale reanimatie.
De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij reanimatie op de oefenpop door:
1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid van het slachtoffer en zichzelf
2. Het vaststellen in welke toestand het slachtoffer zich bevindt en alarmeren van de huilpdiensten
3. Het uitvoeren van basale reanimatie volgens geldende richtlijnen tot hulpdiensten aanwezig zijn
4. De deelnemer maakt ook gebruik van een pocketmask.

Hoe lang duurt deze cursus?
De cursus duurt plm. vier uur

Wat kost deze cursus?
€ 69,- Exl Cursus pakket

Ook jij hebt het geleerd. Bij elke duikverwonding zuurstof toedienen. Dit helpt echt en is veelal het enige dat je kunt doen. En zeg eens eerlijk: ben jij in staat om jouw buddy in een dergelijk noodgeval in staat om hem optimaal te helpen en van zuurstof te voorzien. Natuurlijk is de kans klein dat er iets gebeurd. Duiken is een veilige sport en dat moeten we zo houden............. maar toch. Als het onverhoopt mocht gebeuren, zorg dan, dat je de kennis en vaardigheid hebt om te helpen.

Wat kun je met deze cursus?
Deze cursus, is een beginnerscursus, die bedoeld is om duikers (en gekwalificeerde niet-duikers) te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en eerste hulp in de vorm van zuurstof te geven, terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek.
Cursus Doel
De cursus leidt jou op en traint je in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij een duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen.

De Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen om zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de  Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

Wat heb je nodig om met deze cursus te beginnen?
Mninmum leeftijd 15 jaar

Wat ga je doen in deze cursus?
Na deze cursus kennen deelnemers de tekenen en symptomen van de belangrijkste duikverwondingen, waaronder bijna-verdrinking en decompressieongevallen (arteriële gas embolie en decompressieziekte).

Cursusdeelnemers kunnen Zuurstofset correct gebruiken, monteren, demonteren en alle onderdelen ervan gebruiken. Hieronder valt het gebruik van de vraagautomaat / masker, free-flow (zuurstof toedienen tot 25 lpm), non-rebreather masker en mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat.

Doelen Uitvoering Vaardigheden
Na deze cursus hebben deelnemers vaardigheid en zelfvertrouwenbij het gebruik, montage en demontage van alle onderdelen van de Zuurstofset (of andere acceptabele sets).

De cursusdeelnemer toont vaardigheid en zelfvertrouwen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:
1. Beoordelen van de omgeving en veiligheid oxygen provider
2. Gebruiken van en omgaan met de Zuurstofset
3. Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker
4. Omgaan met de  Zuurstofset en gebruik van deze zuurstoftoedieningssystemen: Vraagautomaat en masker Free-flow, non-rebreather masker; Mond/neusbeademingsmasker met extra zuurstofinlaat
5. Identificeren van de belangrijkste onderdelen van de  Zuurstofset

Hoe lang duurt deze cursus?
De cursus duurt plm. vier uur

Wat kost deze cursus?
€ 125